OM BETONG

NYANSSKILLNADER
Nyansskillnader och variationer i struktur kan förekomma på alla betongvaror och anses ej utgöra fel i varan. Vid läggning skall man blanda sten från olika pallar för att få jämnare färg över hela ytan.

KALKUTFÄLLINGAR
Betong tillverkas av cement, grus och vatten. Då cement innehåller kalk kan kalkutfällningar uppstå. Det är en naturlig process när betongen bränner, men syns tydligast när betongen är färgad. Kalkutfällning är alltså inget fel och försvinner med tiden. Processen går att påskynda med särskilda preparat. Rådgör med din leverantör.

ROSTUTFÄLLNING
Rostutfällning kan förekomma på en del betongprodukter på grund av sitt järninnehåll. Det visar sig genom rostfärgade (rödbruna) utfällningar och försvinner oftast av sig själv. Man kan påskynda processen med hjälp av högtryckstvätt.

REPOR
Skrapmärken och repor kan uppstå vid hantering av produkterna och syns tydligt. Detta utgör inget fel och försvinner i regel helt med tiden.

SALT
Undvik att salta på betongprodukter då det starkt försämrar betongens kvalitet.

Exempel på kalkutfällning.

Kontrollera att samtliga produkter är felfria före läggning. Våxtorps Betong ersätter ej kostnader i samband med redan lagda defekta produkter. Observera att färger och nyanser på produktbilderna endast är vägledande och kan skilja ifrån verkligheten.