• Kontakta återförsäljare

  För prisuppgifter, information mm

  Klicka här
 • Kontakta återförsäljare

  För prisuppgifter, information mm

  Klicka här!
 • Kontakta återförsäljare

  För prisuppgifter, information mm

  Klicka här!

Fogsand

Fogsand som är ogräshämmande, att använda vid stensättning.

Fakta Fogsand
Fogsand ljus 20 kg/säck
Fogsand mörk 20 kg/säck
Hårdfog 20 kg/säck

Stenmjöl

Stenmjöl och bergkross, att användas som underlag vid stenläggning.

Fakta Stenmjöl/Bergkross
Stenmjöl 0/5 1000 kg/säck
Bergkross 0/18 1000 kg/säck

Dekorsten

Sjösten som inslag i trädgården möter på ett naturligt sätt övriga miljöer och former.

Fakta Dekorsten
Sjösten, Diabas, Kvartsit mm.
Levereras i storsäck på
500 kg eller 1000 kg

Markduk

Markduk används till att täcka schaktbotten med, så att inte bärlager blandar sig med det befintliga underlaget. Kan även användas under dekorsten för att förhindra att ogräs växer underifrån.

Fakta Markduk
Markduk 9 m2/förpackning
Markduk 65 m2/rulle
Markduk 225 m2/rulle

Geonät

Geonät är ett oelastiskt nät som används för att armera slänter i samband med murbyggen.

Fakta Geonät
Geonät Bredd 2500 mm

Coating

Coating är en akrylbaserad försegling som tränger i i betongen.
Ytor som är förseglade på detta sätt är skyddade mot inträngling av vatten, vilket gör att påväxt av alger och mossor reduceras kraftigt.

Fakta Coating
Coating G Ofärgad
Coating GF Svart

Ladda ner produktblad här:
Produktblad övrigt